Z. Gács György

Z.Gács

(Bp., 1914. okt. 18. – 1978. máj. 1.)
festő, iparművész, egyetemi tanár, Munkácsy-díjas (1956, 1970), érdemes művész (1974).
Kapcsolódás Szentendréhez: éveken keresztül a Régi Művésztelepen alkotott, néhány művét a Ferenczy Múzeum őrzi, számos szentendrei kiállítás résztvevője
1977 • A szentendrei művészet 50 éve (rendezés), Ferenczy Múzeum, Szentendre
1978 • Pest Megyei Tárlat, Szentendrei Képtár, Szentendre
1979 A szentendrei régi művésztelep jubileumi kiállítása 1929-1979,Szentendrei Képtár, Szentendre
1993 • Stúdióüveg, Szentendrei Képtár, Szentendre

Budapesten született 1914-ben. Vaszary János, Benkhard
Ágost tanítványa, majd 1937-től 1940-ig Szőnyi István

növendéke volt. 1934-ben bekapcsolódott a Szocialista Képzőművészek Csoportjának munkájába. 1935-től a Képzőművészeti Főiskola növendéke. Diplomamunkáját Az építészet és a festészet kapcsolata címmel írta, 1940-től 1944-ig tanonciskolában tanított.
Részt vett a Művészeti Alap, a Képzőművészek Szövetségének létrehozásában és munkájában. 1953-tól az Iparművészeti Főiskolán a díszítőfestő tanszéket vezette 1965-ig. Lazúros technikájú, lendületes grafikákat készített kezdetben, majd figyelme egyre inkább az építészettel összefüggő képzőművészetre irányult. 1955-ben bízták meg a dunaújvárosi Bartók Kultúrház üvegkupolájának elkészítésével, amelyet több üvegablak, sgraffito-, műkő- és zománckompozíció követett. 1965-ben az Iparművészeti Főiskolán megszervezte a Szilikátipari Tanszéket, amelynek haláláig vezetője. Hamarosan ő vette át az üveg oktatását, miután maga is üveggel kezdett foglalkozni. Több képzőművész társával együtt Z. Gács volt az úgynevezett stúdióüveg első hazai művelője. A neokonstruktivizmus szellemében először dekoratív, majd opart és kinetikus műveket alkotott (Közlekedési Múzeum üvegablaka, 1966; a Váci utcai Ofotért üzlet belső terét díszítő Optikai törvények, 1967; a Galaktikák, 1970). Utolsó munkája, a Bábszínház előcsarnokának falát díszítő üvegkompozíció 1976-ban készült el. Közben a Képzőművészeti Főiskolán is tanított. Kitűnő munkatársa, Bohus Zoltán vezetésével 1978-ban aztán a Budapesti Iparművészeti Főiskolán külön üvegipari tanszék is alakult, ahol ezek a technikák nemzetközi figyelmet keltő színvonalra fejlődtek.
Munkásságát a fegyelmezett geometrikus formák és az egzakt csiszolással készült felületek, az üveghez, mint anyaghoz való előítélet-mentes közelítés, kísérletezés, a nagyszámú és egyre inkább dekoratív jellegű épületdíszítő munka jellemzi, meglehetős nemzetközi tájékozottsággal párosulva; plasztikái, reliefjei játékosak, érdekes optikai hatásokkal. Építészeti üvegei, üveggúlákból épített konstrukciói a különböző nemzetközi irányokra: neokonstruktivizmus, op-art, pop art, illetve ezek hatásaira irányította a figyelmet, s – főként az Iparművészeti Főiskolán tanuló tanítványaiban – felkeltette az üveg, mint “médium” iránti érdeklődést. Üvegmunkái, a lemezekből ragasztott üvegkockák feszült nyugalmától, játékos mobiljainak színes villódzásáig terjedő oeuvre-je, inspiráló erőt teremtett akkor és a mai üvegművészetünkre egyaránt.