Vinkler Zsuzsa

     Pszichológia szakon végeztem, ahol nyelvpszichológiai kutatásokat folytattam; amikor alkotok, ugyanazok a kérdések foglalkoztatnak, mint amelyek annak idején a pszichológia felé is vonzottak: a test és a lélek, a nyelv és a gondol- kodás összefüggésrendszerei, az érzékelés és az érzékiség viszonya, a mélylélektan és a matériák kapcsolata. A nyelvi és tárgyi újrafelhasználás is gyakori munkamódszerem. Az utóbbi években sokféle anyaggal dolgozom, ahol az anyagválasztás techni- kailag, elméletileg és pszichológiailag egyformán lényeges kiindulópont.
/Vinkler Zsuzsi/