Lukoviczky Endre

(1939 Békéscsaba)
   A szentendrei Új Művésztelepen alkotó művész. Pályája kezdetén grafikai munkákat, saját szitanyo-
matai mellett Barcsay, Bálint Endre, Gyarmati Tihamér szitamappáit készítette saját műhelyében.
A Fiatal Művészek Stúdiójának tagjaként az 1967-es, az akkori hatalom által elfogadhatatlannak tartott, új művészeti áramlatok jegyében fogant műveket felsorakoztató kiállítás után néhány évig művei alig kaptak nyilvánosságot.
Felesége Bálint Ildikó festőművész.
A szentendrei művészközösség prominens alkotói – közöttük Barcsay, Korniss Dezső – az akkori magyar művészeti élet legmodernebb irányzatához tartoztak. Így a fiatal Lukoviczky – akinek már korai munkáin feltűnik az invenciózus formaképzés, az azonos vizuális problémák újabb és újabb megoldása iránti fogékonyság – olyan újító közegbe került, amely megerősíthette a gondolataival összhangban lévő, korábbi vonzódását a látványtól elszakadó, elvont művészet iránt.

Jelentős inspirációs forrás volt számára Kandinszkij festészetén túl az orosz szupremizmus és az orosz valamint a magyar konstruktivizmus.