Lukács Tibor

festő

Kisvárda, 1960-03-5

1978-84 között Leningrádban építészmérnöknek tanult, majd Szentendrén telepedett le. 1995: Barcsay-díj. Kapcsolatba került Deim Pállal, akit mesterének vall. Képeinek konstruktív alaphangját nem csupán a mértani formák gyakori használata adja meg, hanem az is, hogy gyakran alakítja a képfelületeket többdimenzióssá, így hozva létre a sajátos képplasztikákat. Művészetének másik vonulatánál előszeretettel helyezi tiszta színeit puzzle formájú képcikkelyekbe, így amorf térstruktúrákat hoz létre. A festészet mellett szobrászattal is foglalkozik. A 90-es évek elején Skóciában járt tanulmányúton, majd Németországban, 1995-ben Katzowban, Zerbstben, 1996-ban és 1997-ben Hanshagenben vett részt különböző művésztelepek munkájában. 1992-95-ig üzletvezető a szentendrei Art’éria Galériában. 1998-tól az Art’éria Galéria Kulturális Egyesület ügyvezető titkára.

(Matits Ferenc)