Csorba Simon László

Szentendrei kapcsolat:
80-as évek elején a szentendrei Grafikai Műhely tagja, majd 1986-ban a szentendrei ArtÉria Galéria alapító tagja.
Kiállításai Szentendrén:
1975 • Vajda Lajos Stúdió Galéria
1982 • Műhely Galéria
1991 • Firkaút, Művésztelepi Galéria
Viszonylag későn kezdtem alkotni. Első firkáimat 1961-ben (18 évesen), vitriolba mártott tollal rajzoltam. A karikatúra sorozatot osztálytársaim kiragasztották az iskola kopott folyosóinak hirdető tábláira: A hittérítő aláírással. Igazgatói megrovás-
ban részesített a tantestület.
2005. március 15-én művészeti életműdíjban része-
sültem (Köztársasági Érdemrend Lovag keresztje).

67 éves korom ellenére még mindig úgy firkálok, mintha 18 éves lennék. Röviden úgy lehet összegezni az elmúlt 48 esztendő művészeti eseményeit, hogy a befogadók hol megrovásban, hol elismerésben részesítenek ugyanazért. Hiszen a firkáimat pontosan olyan ösztönösen és olyan vitriolos tollal készítem, mintha azokban a 60-as években lázadnék a hivatalos hatalom ellen.
Budapesten született 1943. szeptember 6-án. Kaposváron, a Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett 1961-ben. A budapesti Állatorvostudományi Egyetem hallgatója 1962-1964-ben. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, 1964 és 1969 között. A Művészeti Alapba 1975-ben vették fel. A Magyar Képző- és Iparművészeti Szövetségbe 1980-ban grafikusként és festőművészként nyert felvételt. Mint a fentiekből kitetszik, a 60-as években inkább állat- és emberanatómiai, élettani kutatások kötötték le és művei ezeket a tanulmányait közvetítették. Mivel 1973- és 1974-ben ló- és méhpásztori tapasztalatokat szerzett, a 70-es évek közepéig ezek a hatások érvényesültek művészetében. 1975 és 1980 között Szigetmonostoron, illetve a Kecskeméti Művésztelepen tartózkodott. Ekkor nagyméretű és színes monotípiákat és egyéb grafikai megoldásokat alkalmazott. A Kecskeméti Petőfi Nyomda lehetőséget adott számára a nyomdai grafikai módszerek megismerésére. Ekkor 1978 és 1979-ben cinkmaratással kísérletezett. A képgrafikusok ezekkel a munkáival ismerték el és lett a 80-as évek elején a szentendrei Grafikai Műhely tagja, majd 1986-ban a szentendrei ART”ÉRIA GALÉRIA alapító tagja. 1980-tól egy budapesti műterem biztosítja számára a nyugodt alkotói légkört. 1980-tól kísérletezik lélektani és művészetterápiás megoldásokkal 1984-ben kezdte a maratoni futást művészileg is feldolgozni, miközben hatalmas távolságokat járt be saját lábán és ezeket az utakat MŰVÉSZETI EXPEDICIÓ sorozataként kiállításokon mutatta be. A 80-as évektől tehát az aprólékos, firkálós és nagyfelületeken megjelenő ábrázolások váltakoznak a figuratív megoldásokkal. tehát a sport és a mozgás ábrázolás is bekerült a művészetébe. A pointilista stílusát 1984-ben kezdte kidolgozni, amit FIRKÁNAK nevez. Ekkortól nevezi magát futóművésznek.